Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf Kids Okay biedt opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en onderscheidt zich onder meer door een kleinschalige opzet. Deze kleinschaligheid is een bewuste keuze om binnen het kinderdagverblijf vanuit persoonlijke aandacht echt de tijd te kunnen nemen voor uw kind en zijn/haar ontwikkeling, welzijn en verzorging. We bieden kinderopvang op maat en denken graag met u mee in de combinatie tussen werk en verzorging.

Vaste leidsters.

Kids Okay werkt binnen het kinderdagverblijf met vaste leidsters op de groep en met een ervaren en vaste oproepkracht. Deze ‘vaste’ werkwijze vinden we wezenlijk in de zorg voor uw kind. Op die manier raakt het kind eerder vertrouwd met de leidsters en is er sprake van een continuïteit die rust en geborgenheid biedt. De medewerksters van het kinderdagverblijf zorgen er daarnaast voor dat de doorgaande lijn in het pedagogisch handelen binnen onze opvang gewaarborgd wordt. De kinderen groeien er op samen met andere kinderen van verschillende leeftijden, onder deskundige begeleiding.

Bezoekadres
Moerkamp 73
5835 BP Beugen
T 06 30 44 36 87

 

Wilt u meer informatie?
bel met Christel of Petra
06 10 64 00 17 of 06 52 71 87 30

website door Roel Olieslagers grafisch ontwerp & reclame