Onze visie op kinderopvang.

Vanuit het pedagogisch beleid hanteert Kinderopvang Kids Okay drie belangrijke uitgangspunten:

Het kind zoals het is.

Aan de opvang van kinderen worden zeer hoge eisen gesteld. Om de kwaliteit blijvend op een goed niveau te houden is een goed onderbouwd pedagogisch beleid noodzakelijk.

 Wij hopen dat dit beleidsplan de ouders/verzorgers en pedagogisch medewerkers houvast biedt en het ertoe bijdraagt dat ouders hun kinderen met een gerust hart toevertrouwen aan de pedagogisch medewerkers van kinderopvang Kids Okay.

 Voor veel kinderen is de kinderopvang een plaats waar ze in contact komen met andere kinderen en andere volwassenen dan hun ouders.

Het is vaak een grote stap; Weg uit de veilige omgeving van thuis, allemaal andere kinderen en volwassenen, samen leren spelen, samen leren delen, weerbaar worden, luisteren, vertellen en liedjes zingen in de kring, knutselen en bijvoorbeeld slapen in een ander bedje.

Er is zoveel te doen en te leren! 

Alle ouders krijgen bij de kennismakingsgesprek een informatiepakket, huisregels, haal- en brengadvies, algemene voorwaarden en bepalingen. Ook worden ze geïnformeerd over de website www.kidsokay.nl waar ze al deze informatie nog na kunnen lezen.

Gezonde ontwikkeling

Naast deze vier doelen zijn wij gecertificeerd Gezonde Kinderopvang. Elk kind verdient een gezonde start; kinderen hebben het recht om zo gezond mogelijk op te groeien. Iedereen die betrokken is bij de opvoeding van kinderen, is mede verantwoordelijk voor een gezonde start. Als kinderopvang hebben wij daarom een gedeelde verantwoording, om samen met ouders/verzorgers, kinderen gezond op te laten groeien.

Hoe eerder kinderen gezond gedrag aanleren, hoe beter. Ze hebben daar de rest van hun leven profijt van. De kinderopvang is een kansrijke plek om jonge kinderen vertrouwd te maken met een gezonde leefstijl. Er zijn verschillende thema’s waar wij ons op richten, kijkend naar trakteren zijn ouders regelmatig op zoek naar ideeën. Kijk bij downloads naar een inspirerend document!  

  Een vertrouwde omgeving.

  Het pedagogisch beleidsplan is als basis gebruikt met aanvulling van het Pedagogisch Kader Kindercentra 0-4 jaar en 4-13 jaar.

   In dit pedagogisch beleidsplan staat beschreven op welke manier er aan deze doelen gewerkt wordt. Middels voorbeelden, waarvan genoemde namen fictief zijn, wordt het pedagogisch handelen verduidelijkt.

   Kinderen worden bij Kids Okay opgevangen in groepsverband. Wij zorgen ervoor dat de individuele belangen en die van de groep als geheel in balans zijn. Wij zijn eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang voor ieder kind dat ons kinderdagverblijf bezoekt. Het is mede daarom de taak en verantwoordelijkheid van Kids Okay het beleid en de regels te bepalen.

  De complete visie van Kinderopvang Kids Okay ziet u snel in de volgende visuele weergave Samenvatting beleidsplannen Kids Okay. Wilt u het hele beleid lezen, dan verwijzen wij u graag naar de downloadpagina

   

   

   

   

   

   

  Bezoekadres
  Moerkamp 73
  5835 BP Beugen
  T 06 30 44 36 87

   

  Wilt u meer informatie?
  bel met Christel of Petra
  06 10 64 00 17 of 06 52 71 87 30

  website door Roel Olieslagers grafisch ontwerp & reclame