Onze visie op kinderopvang.

Vanuit het pedagogisch beleid hanteert Kinderopvang Kids Okay drie belangrijke uitgangspunten:

Het kind zoals het is.

Aan de opvang van kinderen worden zeer hoge eisen gesteld. Om de kwaliteit blijvend op een goed niveau te houden is een goed onderbouwd pedagogisch beleid noodzakelijk.

 Wij hopen dat dit beleidsplan de ouders/verzorgers en pedagogisch medewerkers houvast biedt en het ertoe bijdraagt dat ouders hun kinderen met een gerust hart toevertrouwen aan de pedagogisch medewerkers van kinderopvang Kids Okay.

 Voor veel kinderen is de kinderopvang een plaats waar ze in contact komen met andere kinderen en andere volwassenen dan hun ouders.

Het is vaak een grote stap; Weg uit de veilige omgeving van thuis, allemaal andere kinderen en volwassenen, samen leren spelen, samen leren delen, weerbaar worden, luisteren, vertellen en liedjes zingen in de kring, knutselen en bijvoorbeeld slapen in een ander bedje.

Er is zoveel te doen en te leren! 

Alle ouders krijgen bij de kennismakingsgesprek een informatiepakket, huisregels, haal- en brengadvies, algemene voorwaarden en bepalingen. Ook worden ze geïnformeerd over de website www.kidsokay.nl waar ze al deze informatie nog na kunnen lezen.

Gezonde ontwikkeling

Om te kunnen bijdragen aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind, worden de vier opvoedingsdoelen van professor Riksen-Walraven, als leidraad gebruikt in dit pedagogisch beleidsplan:

  1. Het bieden van emotionele veiligheid.
  2. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie.
  3. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competentie.
  4. Overdragen van waarden en normen.

Een vertrouwde omgeving.

Het pedagogisch beleidsplan is als basis gebruikt met aanvulling van het Pedagogisch Kader Kindercentra 0-4 jaar en 4-12 jaar.

 In dit pedagogisch beleidsplan staat beschreven op welke manier er aan deze doelen gewerkt wordt. Middels voorbeelden, waarvan genoemde namen fictief zijn, wordt het pedagogisch handelen verduidelijkt.

 Kinderen worden bij Kids Okay opgevangen in groepsverband. Wij zorgen ervoor dat de individuele belangen en die van de groep als geheel in balans zijn. Wij zijn eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang voor ieder kind dat ons kinderdagverblijf bezoekt. Het is mede daarom de taak en verantwoordelijkheid van Kids Okay het beleid en de regels te bepalen.

 

De complete visie van Kinderopvang Kids Okay leest u in ons pedagogisch beleidsplan.

 

 

 

 

 

 

Bezoekadres
Moerkamp 73
5835 BP Beugen
T 06 30 44 36 87

 

Wilt u meer informatie?
bel met Christel of Petra
06 10 64 00 17 of 06 52 71 87 30

website door Roel Olieslagers grafisch ontwerp & reclame