Oudercommissie

Kinderopvang Kids Okay beschikt over een oudercommissie, zij vergaderen enkele malen per jaar. Wij stellen de oudercommissie conform Wet Kinderopvang artikel 60 lid 1 in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit dat de organisatie betreft, inzake:

1. De uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de houder met betrekking tot:
o Aantal kinderen per leidster
o Groepsgrootte
o Opleidingseisen beroepskrachten
o Inzetbaarheid beroepskrachten
2. Pedagogisch beleidsplan;
3. Voedingsaangelegenheden;
4. Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid;
5. Openingstijden:
6. Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van een klachtencommissie;


Het mailadres van de oudercommissie is: oudercommissie.kidsokay@gmail.com

Bezoekadres
Moerkamp 73
5835 BP Beugen
T 06 30 44 36 87

 

Wilt u meer informatie?
bel met Christel of Petra
06 10 64 00 17 of 06 52 71 87 30

website door Roel Olieslagers grafisch ontwerp & reclame