Peuteropvang

Op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend van 8.15 tot 11.30 uur bieden wij peuteropvang aan. Wij geven de peuters ruimte voor vrij spel, maar ook leren om samen te spelen met andere kinderen.

De pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen voor een brede ontwikkeling, zo bereiden de pedagogisch medewerkers de peuters goed voor op de basisschool. Minimaal één keer per maand is er een activiteit met groep 1-2 van de basisschool. Met de peuters maken we gebruik van de speelplaats van de basisschool, als de speelplaats van de kinderopvang. Ook wordt er met buiten spelen afgesproken met de kleuterjuf of we samen kunnen spelen, of overleggen wie wanneer buiten speelt.

Kind kunnen zijn.

Voorop staat natuurlijk dat uw kind(eren) op de peuterspeelzaal gewoon kind moet kunnen zijn. Samen zingen, knutselen, verven of spelen in een poppenhoek. Tegelijkertijd volgen onze pedagogisch medewerksters de ontwikkeling van elk kind. Zo begeleiden we jonge kinderen in stapjes van de peuteropvang naar de basisschool.

Bezoekadres
Moerkamp 73
5835 BP Beugen
T 06 30 44 36 87

 

Wilt u meer informatie?
bel met Christel of Petra
06 10 64 00 17 of 06 52 71 87 30

website door Roel Olieslagers grafisch ontwerp & reclame